O wsi


REMIZA

W roku 2006 Gmina Kramsk otrzymała w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”,  działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa remizy OSP na Wiejski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy DRUH  w Święćcu”.

Wartość modernizacji obiektu wyniosła 421 838,89 zł, natomiast kwota dofinansowania  337 431,00 zł.

            Przebudowa remizy poległa na przystosowaniu istniejącego  obiektu do potrzeb kulturowych lokalnej społeczności. Zakres robót był następujący: roboty na zewnątrz budynku (tynkowanie, balustrady schodowe, pokrycie dachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, roboty malarskie, montażowe i  instalacyjne wewnątrz obiektu. Obiekt został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż schodołazu. 

Obecnie „Wiejski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy DRUH”
 w Święćcu posiada nowoczesną salę widowiskową na 150 osób, zaplecze kuchenne, sanitarne,  pomieszczenia socjalne, centralne ogrzewanie, wygodny podjazd oraz duży funkcjonalny parking.

SZKOŁA

W roku szkolnym 2011/2012:

Liczba uczniów - 41

Liczba nauczycieli - 11 zatrudnionych na 7,67 etatu


W roku szkolnym 2010/2011:

Liczba uczniów - 41

Liczba nauczycieli - 9 zatrudnionych na 6,65 etatu