Sołtys i rada sołecka

Sołtysem w Święćcu obecnie jest pani Maria Adamczyk, która swój urząd sprawuje od 2003 roku.

Wcześniej sołtysami w Święćcu byli:

 

  • lata 1978-2003 – pan Bogumił Adamczyk
  • lata wcześniejsze pan Kazimierz Budniak
Rada sołecka w Święćcu - skład:

 

  • Antecki Roman
  • Gwóźdź Andrzej
  • Piguła Roman
  • Wojtkowiak Dorota