Położenie i ludność

Święciec to wieś położona w województwie wielkopolskim (w latach 1975-1998 w województwie konińskim), w powiecie konińskim w północno-wschodniej części gminy Kramsk.
Dokładne położenie na mapie to 52019'N i 18026'E.
Gmina Kramsk zajmuje powierzchnię 13 140,0562 ha, natomiast Święciec - 281,9375 ha, co stanowi 2,15% całego obszaru naszej gminy.

Struktura ludności w Święćcu w 2012 roku

ROK

Wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

(do 18 lat)

(M 19 - 65 lata)
(K 19 - 60 lat)

(M powyżej 65 lat)
(K powyżej 60 lat)

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

2012

45

19

104

87

15

33

Ogółem na koniec 2012 r. Święciec zamieszkiwały 303 osoby, w tym:

  • Mężczyzn: 164
  • Kobiet: 139

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktura ludności w Święćcu w 2011 roku 

ROK

Wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

(do 18 lat)

(M 19 - 65 lata)
(K 19 - 60 lat)

(M powyżej 65 lat)
(K powyżej 60 lat)

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

2011

46

23

101

85

17

33

Ogółem na koniec 2011 r. Święciec zamieszkiwały 304 osoby, w tym:

  • Mężczyzn: 163
  • Kobiet: 141

Urodziły się 2 osoby, a 3 zmarły.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktura ludności w Święćcu w 2010 roku

ROK

Wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

(do 18 lat)

(M 19 - 65 lata)
(K 19 - 60 lat)

(M powyżej 65  lat)
(K powyżej 60 lat)

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

2010

46

22

104

88

16

36Ogółem na koniec 2010 r. Święciec zamieszkiwało 312 osób, w tym:

  • Mężczyzn: 166
  • Kobiet: 146

Urodziły się 4 osoby, a 2 zmarły.